Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

Birim Referans Yılı Verisi – 2021 Ortam Dönem Hedefi – 2025 Uzun Dönem Hedefi – 2030
Ürün Başına Toplam Atık Miktarı Ton / Ürün 0,015 0,015 0,013
Ürün Başına Toplam Su Çekim Miktarı m³ / Ürün 0.000057 0.000054 0.00005
Doğrudan Emisyonlar (CO2 eşdeğer-ton) 2054 2000 1950
Üretim Başına Enerji Tüketimi (Spesifik Enerji Tüketimi) (TEP* / Üretim Adeti) 0.000010715 0,0000102 0,00001

 

07/12/2023 04:24:23