Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Birim Referans Yılı Verisi – 2023 Ortam Dönem Hedefi – 2025 Uzun Dönem Hedefi – 2030
Ürün Başına Toplam Atık Miktarı Ton / Ürün 0.013 0.015 0.013
Ürün Başına Toplam Su Çekim Miktarı m³ / Ürün 0,000053 0.000054 0.00005
Geri Kazanılan Su Oranı % 0 1 2
Doğrudan Emisyonlar (Kapsam-1) (CO2 eşdeğer-ton) 973,17 950 900
Doğrudan Emisyonlar (Kapsam-2) (CO2 eşdeğer-ton) 709,8 685 660
Doğrudan Emisyonlar (Kapsam-3) (CO2 eşdeğer-ton) 1796,02 1750 1700
Üretim Başına Enerji Tüketimi (Spesifik Enerji Tüketimi) (TEP* / Üretim Adeti) 0.0000094 0,0000102 0,00001
Temin Edilen Yenilenebilir Elektrik Miktarı kWh 0 0 100000
21/05/2024 13:39:17