İş Güvenliği

İş Güvenliği Occupational Safety

Catsis İş Sağlığı ve İş güvenliği Politikası

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlü olduğu yasal şartlar ve diğer zorunlulukların yerine getirilmesi sağlamak için azami gayret sarf etmek
  • Sıfır kaza, sıfır zarar ve sıfır meslek hastalığı prensibi doğrultusunda güvenli ve sağlıklı ortam koşulları sağlamak için gerekli önlemler almak
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşacak İSG tehlikelerini değerlendirmek, gerekli iyileştirmeler yapmak ve sürekli iyileştirmek
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini amaç ve hedefler doğrultusunda gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
  • Çalışma ortamında ayrımcılık , taciz gibi konulara izin vermemek
  • Zorla işçi ve çocuk işçi çalıştırmamak
  • Çalışan saat ve ücretlerini yasalara uygun olarak düzenlemek
  • Çalışanların sendikalaşma hakkını, toplanma hakkını engellememek, görüş ve katılımlarını sağlamak
  • Tüm paydaşlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak
14/07/2024 22:13:23