İş Güvenliği

Catsis İş Güvenliği

Catsis İş Sağlığı ve İş güvenliği Politikası

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklere uymayı,
 • Ayrımcılık, taciz, zorla işçi çalıştırmamayı,
 • Çocuk işçi çalıştırmamayı,
 • Çalışan saat ve ücretlerin yasalara uygun yapılacağını,
 • Çalışanların sendikalaşma hakkını engellememeyi,
 • İSİG tehlikesi oluşturmayacak veya en az oluşturacak proses ve iş ekipmanlarını seçerek tehlikeleri oluşmadan önlemeyi,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşacak İSİG tehlikelerini değerlendirerek, gerekli iyileştirmeler yapmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Paydaşlarımızla işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışmalar yürütmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın çalışan etiğine ve insan haklarına uygun çalışma koşullarını, sağlamayı, sıfır kaza ve sıfır zarar hedefine ulaşmayı,
  İşçi sağlığı ve iş güvenliği politikası olarak benimsemiştir
17/11/2021 16:10:20