İş Etik Kuralları

İş Etik Kuralları

Dürüstlük

Catsis Keçe San. Ve Tic. A.S. tüm iş süreçlerinde, çalışma ve faaliyetlerinde, tüm paydaş ve diğer taraflar ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük ilkesine göre hareket eder.

Gizlilik

Catsis Keçe San. Ve Tic. A.S.  müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerin korunmasına özen gösterir.

Çıkar Çatışması

Catsis Keçe San. Ve Tic. A.S. çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak hareketlerden kaçınır.

Sorumluluklarımız

Catsis Keçe San. Ve Tic. A.S.  sadece paydaşlarına değil ayrıca topluma ve diğer taraflara olan sorumluluklarını yerine getirmeye özen göstermektedir.

Yasal Sorumluluklarımız

Catsis Keçe San. Ve Tic. A.S.  çalışanları tüm iş süreçlerini ve ilişkilerini yürütürken Türkiye cumhuriyeti yasalarını ve gerekli zamanlarda uluslararası hukuk norm ve kurallarına uyar.

Müşterilerimize Karsı Sorumluluklarımız

Catsis Keçe San. Ve Tic. A.S.  , müşteri memnuniyeti önceliklidir mantığıyla yola çıkarak müşteri ihtiyaç ve taleplerine duyarlı, proaktif anlayışla çalışır.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Catsis Keçe San. Ve Tic. A.S.  tüm çalışanlarına eşit davranır. Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru bir biçimde kullanmasını sağlar.

 

 

Tedarikçi / Is Ortaklarımıza Karsı Sorumluluklarımız

Catsis Keçe San. Ve Tic. A.S.  , Paydaşların aynı gemide olduğu düşüncesiyle ve iyi bir müşteriden beklendiği şekilde tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özen gösterilir.

Rakiplerimize Karsı Sorumluluklarımız

Catsis Keçe San. Ve Tic. A.S.  , sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınır.

 Topluma ve İnsanlığa Karsı Sorumluluklarımız

Catsis Keçe San. Ve Tic. A.S.  hammadde alımından başlayarak üretim, ürün gerçekleştirme, yönetim gibi tüm faaliyetlerinde, çevre, iş sağlığı ve güvenliğini önceliklerine almıştır. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılır.

İş ahlakı ve davranışlar

  • Catsis Keçe San. Ve Tic. A.S.  çalışanları görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
  • Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanmaz. Şirket dâhilinde siyasi faaliyet yürütmez, siyasi partilere bağış yapmaz ve siyasi kampanyalara destek verilmez.
  • Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilmez ve tartışılmaz.
  • Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.
  • Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
  • Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ikisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.
21/05/2024 14:42:21