Çevre Politikası

Catsis Çevre Politikası

  • Çevre konuları ile ilgili yükümlü olduğu yasal şartlar ve diğer zorunlulukların yerine getirilmesi sağlamak için azami gayret sarf etmek
  • Çevre boyutlarıyla ilgili çevre kirliliğini önleyici gerekli tedbirler almak ve bunları sürekli iyileştirmek
  • Faaliyetler sırasında oluşan atıkları azaltıcı önlemler almak, geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar kullanım imkanlarını uygulamak
  • Çevre yönetim sistemini amaç ve hedefler doğrultusunda gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
  • Sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakları optimum kullanmak
  • Tüm paydaşlara, çevre koruma konusunda farkındalık sağlamak

Catsis, Çevre | Environmental

21/05/2024 14:11:41