Kalite Güvence

KALİTE POLİTİKASI

 • Müşteri Memnuniyetini sağlamak
 • Sürekli İyileştirme İçinde Olmak
 • İş Süreçlerini Etkin ve Verimli Kılmak
 • İlk Seferde Doğru Yapmak
 • Ürün Çeşitliliğini ve Pazar Payını Artırmak
 • Çalışanların Memnuniyetini Sağlamak
 • Tedarikçilerle İşbirliğini Geliştirmek
 • Çevreye Karşı Duyarlı Olmak

ÇEVRE POLİTİKASI

 • Catsis’in uymakla yükümlü olduğu yasal yönetmelikler ve diğer zorunlulukların tespiti, yükümlülüklerin yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesi sağlamak ve takibi için azami gayret sarfetmek,
 • Çevre yönetim sistemini amaç ve hedefler doğrultusunda gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
 • Çevre boyutlarımızı belirleyip sürekli iyileştirmeyi sağlayarak çevre kirliliğini önleyecek tedbirler planlayıp uygulamak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak, geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar kullanım imkanlarını uygulamak,
 • Sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakları optimum kullanmak,
 • Catsis olarak tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre koruma bilincinin yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak
21/05/2024 14:49:38