(Turkish) Çevre Politikası

Leider ist der Eintrag nur auf Türkisch und Amerikanisches Englisch verfügbar.

Catsis Çevre Politikası

  • Catsis’in uymakla yükümlü olduğu yasal yönetmelikler ve diğer zorunlulukların uygun olarak yerine getirilmesi sağlamak için azami gayret sarfetmek
  • Çevre yönetim sistemini amaç ve hedefler doğrultusunda gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
  • Çevre boyutlarımızı belirleyip sürekli iyileştirmeyi sağlayarak çevre kirliliğini önleyecek tedbirler planlayıp uygulamak
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak, geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar kullanım imkanlarını uygulamak
  • Sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakları optimum kullanmak
  • Catsis olarak tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre koruma bilincinin yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak

18/11/2021 16:44:23